Steun ons en help Nederland vooruit

Wapenfeiten

 • Dat we ons als gemeente aan sluiten bij de statiegeldalliantie, waarmee zwerfvuil tegen wordt
 • De gezamenlijke oproep richting Treant in verband met de sluiting van de kinderafdeling van het ziekenhuis
 • Dat alle 14 partijen niet meer langs alle verkiezingsborden in de gemeente langs hoeven om de posters te plakken: dankzij onze motie; modernisering van de verkiezingsborden (minder km’s)
 • Dat er een oplossing komt voor parkeerplaatsen in de Hoofdstraat Zuid (ondernemers werden eindelijk gehoord en de gemeente is met hun in gesprek gegaan)
 • Dat er onderzoek komt naar vervanging voor het aardgas gebruik
 • Dat problemen rondom veiligheid en intimidatie voor meisjes en vrouwen wordt aangepakt
 • Dat er een integraal plan komt om jongeren gezond leren te leven en op gezond gewicht komen en blijven
 • Dat de centrum vernieuwingsprojecten binnen budget zijn gebleven
 • Emmen een Regenbooggemeente wordt
 • Een sluitende aanpak om te voorkomen dat schoolverlaters thuis komen te zitten
 • Beter toezicht op de taken en het budget van Sedna
 • Extra ondersteuning voor jonge kinderen die in armoede opgroeien
 • Betere bezetting van wijkwinkels
 • Actieve benadering om sociale huurwoningen uit te breiden, te vernieuwen en te verduurzamen
 • Dat de communicatie vanuit gemeente richting inwoners, Erkende Overlegpartners, instanties en ondernemers verbeterd wordt (bij voortduring op gehamerd)
 • Dat er een aantal fietspaden met spoed worden aangepakt en dat alle fietspaden in de toekomst beter onderhouden worden en dat er een algeheel fietsplan komt
 • Dat daklozen in de winterperiode ook in het weekend onderdak kunnen krijgen
 • Dat er een evenementencoach wordt aangesteld om de aanvraag van evenementen soepeler te laten verlopen
 • Dat de gemeente er alles aan doet dat uitstroom van leerkrachten voorkomen wordt, zodat elk kind gebruik kan blijven maken van onderwijs
 • Dat er meer geld en betere informatie komt om burgerinitiatieven te ondersteunen
 • Problematiek oplossen rondom het onderhoud en verduurzamen van buurthuizen
 • Dat de woonlasten in 2018 in zijn geheel niet verhoogd worden
 • Dat de gevolgen voor wortelopdruk uit de knelpuntenpot worden betaald
 • Dat rubbergranulaatkorrels vervangen worden als instrooi op kunstgrasvelden
 • Dat het nieuwe zwembad toch 8-baans wordt
 • Om veel meer in te zetten op (vaste contracten van) onderwijsassistenten
 • We hebben de energienota meer aangescherpt
 • Vaak bereikt, dat de gemeente toch terug moet om meer naar inwoners te luisteren als er initiatieven of bezwaren zijn, o. a. bij het windmolendossier en bij station Zuid
 • Dat er meer budgettraining komt voor mensen in armoede
 • Dat de stadsvloer ook toegankelijk wordt gemaakt voor het collectief vervoer en er fietsrekken zijn geplaatst om het wild parkeren tegen te gaan
 • Dat er maandelijks, naast alle schriftelijke rapportages, ook mondeling verslag werd gedaan van alle nieuwe projecten in het centrum (CvE)
 • Dat er beter zicht is op de reserves van de gemeente, doordat er bij elke begrotingswijziging een overzicht bij komt van het effect op de reserves
 • Een motie om maatregelen bij Veilig Thuis Drenthe door te voeren
 • Dat de sportverenigingen financieel ondersteund worden en het onderhoud van de sporthallen wordt verbeterd
 • Dat wij, ondanks dat we oppositiepartij zijn, altijd constructief hebben meegedacht en de samenwerking hebben opgezocht.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018