Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

Een gezonde financiële positie is de basis voor degelijk beleid. De inkomsten en uitgaven van de gemeente zullen daarom ongeveer in balans moeten zijn. Maar omdat de inkomsten voor het overgrote deel direct van het rijk afkomstig zijn (bijna 90%) is de speelruimte beperkt. Als je aan een bepaald programma fors meer wilt uitgeven, moet je dat bekostigen uit verminderde uitgaven aan andere programma's. Met het verhogen van de lokale lasten, kan de gemeente maar zeer beperkt extra ruimte creëren. D66 ziet dat in de huidige constructie dan ook niet als wenselijk.

Geen verhoging van de lokale lasten