Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzaamheid en energie

Duurzaamheid als bron van nieuwe welvaart.
D66 wil dat de gemeente pro-actief locaties voor windenergie en andere duurzame energie-opwekking identificeert, en zich sterk maakt voor een snelle (of zelfs pro-actieve) vergunningverlening. Draagvlak onder burgers is cruciaal!

D66 vindt dat de gemeente Emmen een voorbeeldfunctie vervult. De gemeente kan anderen stimuleren om over te gaan tot het opwekken van duurzame energie door zelf het goede voorbeeld te geven. Het beperken van het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting evenals het verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark zijn hierbij belangrijke stappen.

Lees meer over onze standpunten

Standpunten