Steun ons en help Nederland vooruit

Inwoners en bestuur

Inwoners, ondernemers en organisaties met goede idee├źn moeten in staat worden gesteld hun wensen te realiseren

Kunst en cultuur

D66 vindt het belangrijk dat iedereen deel kan uitmaken van onze cultuur

Sport en bewegen

Gezond leven heeft veel te maken heeft met gezonde voeding, maar ook met regelmatig bewegen

Veiligheid

D66 hecht grote waarde aan tolerantie in de samenleving en gelijke rechten voor iedereen

Zorg en welzijn

We mobiliseren de kracht van onze inwoners en delen onze verantwoordelijkheid als overheid met inwoners en organisaties

Verkeer en mobiliteit

D66 wil wandelen, fietsen en openbaar vervoer stimuleren

Wonen en leven

D66 vindt dat alle inwoners recht hebben op een veilige, groene en gezonde woon- en leefomgeving

Ondernemerschap en werkgelegenheid

D66 stimuleert ondernemerschap en innovatie, onder meer omdat dit werkgelegenheid oplevert

Klimaat, natuur en milieu

Emmen volledig duurzaam in 2040

Onderwijs

D66 onderstreept het belang van een passend onderwijsaanbod voor alle inwoners