Steun ons en help Nederland vooruit

Wat verwachten ondernemers en organisaties?

Dat de gemeente ruimte schept voor samenwerking tussen professionals om zo te komen tot goede zorg tegen minimale kosten;
Dat er voldoende goed geschoold personeel en (vrijwillige) mankracht beschikbaar is, bijvoorbeeld door om- en bijscholing van uitkeringsgerechtigden en de inzet van statushouders.

D66 wil

Meer samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders. Daarbij wil D66 dat de samenwerkende partijen als huisartsen, specialisten en verpleegkundigen streven naar de beste mix van kwaliteit van geboden zorg en inzet van de gegeven middelen. D66 wil zorgnetwerken, waarbinnen professionals samen met de zorgvrager bepalen welke zorg wordt ingezet en hoe dat zo goedkoop mogelijk kan.
Experimenteren met zorgfinanciering waarbij de gezondheid van de inwoners de basis vormt van de beloning voor samenwerkende zorgverleners in een buurt of regio. Voorts kan er verder geƫxperimenteerd worden met zorgbudgetten per inwoner van een regio waarover een regionale zorgverlener of een zorgverzekeraar de regie voert.
Dat we voorkomen in plaats van genezen. Tijdig aandacht voor mogelijke problemen voorkomt erger voor de betrokkene en vermindert op termijn de uitgaven in de zorg.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018