Steun ons en help Nederland vooruit

Wat verwachten inwoners?

Dat zij gehoord worden in hun zorgen;
Dat zij zich veilig voelen in en verbonden voelen met hun wijk, dorp en stad;
Dat de gemeente er voor hen is;
Dat duidelijk is waar ze moeten aankloppen als ze een (hulp)vraag hebben en dat zo nodig snel actie wordt ondernomen.

D66 wil

Minder regels en protocollen en meer ruimte voor maatwerk, eigen regie en inspraak van inwoners.
Dat de gemeente ingezette zorg en ondersteuning evalueert, zodat duidelijk wordt wat wel en wat niet werkt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018