Steun ons en help Nederland vooruit

Wat verwachten inwoners?

Dat de gemeente zorgt voor veilige wegen in wijken en dorpen en hierover in overleg treedt met bewonersorganisaties;
Dat het wegenonderhoud goed verzorgd is en er bij meldingen van onveiligheid direct gereageerd wordt;
Dat er veilige fietspaden zijn naar (winkel)centra en naar scholen;
Dat er oplaadpunten beschikbaar zijn bij parkeerplaatsen en parkeergarages voor elektrische auto’s en fietsen;
Dat de gemeente aanhaakt bij actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzame verkeersoplossingen.

D66 wil

Dat er veilige, gescheiden fietspaden komen vanuit de wijken en dorpen naar het centrum.
Dat er gescheiden verkeersstromen komen.
Dat er een plan van aanpak komt voor kruispunten waar vaak sprake is van gevaarlijke situaties.
Dat de gemeente zich blijft inzetten voor een goed aansluitend openbaar vervoer.
Dat de gemeente onderzoekt wat de gevolgen zijn van een spoorverbinding van Emmen naar Groningen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018