Steun ons en help Nederland vooruit

Wat verwachten organisaties?

Dat er binnen de gemeente voor alle inwoners mogelijkheden zijn om te ontwikkelen op cultureel en kunstzinnig vlak;
Dat leerlingen binnen en buiten school worden aangemoedigd om meer te bewegen.
Dat leerlingen zich bewust worden van hun rol als betrokken burger in de (regionale) samenleving.

D66 wil

Dat de regionale vraag en aanbod op het gebied van kunst en cultuur wordt geïnventariseerd en kansen en knelpunten in kaart worden gebracht. Alle inwoners van de gemeente moeten de mogelijkheid hebben om zich op cultureel of kunstzinnig vlak te ontwikkelen.
Dat de gemeente samenwerking tussen scholen en lokale culturele en kunstzinnige organisaties stimuleert en ondersteunt. Initiatieven om leerlingen te laten leren in samenwerking met musea, erfgoedgemeenschappen, historische verenigingen, ambachtsgilden, toneelverenigingen, muziekgezelschappen of kunstkringen worden aangemoedigd en waar mogelijk gestimuleerd.
Dat in Emmen het openbaar onderwijs wordt samengevoegd in één stichting.
Dat er samengewerkt wordt tot een betere bezetting van het onderwijspersoneel om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen niet naar school kunnen.
Dat de gemeente initiatieven ondersteunt om leerlingen meer te laten bewegen (binnen en buiten de school). Bij voorkeur in samenwerking met regionale sportverenigingen of sportorganisaties.
Dat het sportaanbod binnen de gemeente duidelijk kenbaar is voor scholen, leerlingen en hun ouders.
Dat de gemeente samenwerking tussen scholen en maatschappelijke organisaties, zoals verzorgingshuizen, brandweer, politie, Natuurmonumenten en de gemeenteraad, aanmoedigt.
Dat er binnen de gemeente ruimte is voor initiatieven en ideeën van scholen en leerlingen. Deze worden serieus genomen en gefaciliteerd als dat wenselijk en mogelijk is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018