Steun ons en help Nederland vooruit

Wat verwachten inwoners?

Dat onderwijs plaatsvindt in een veilige omgeving, goed bereikbaar is en dat er voldoende aanbod is;
Dat onderwijs verbonden is met de regio en dat mogelijkheden om leerlingen en docenten te laten leren met of door lokale bedrijven, maatschappelijke, culturele, of sportieve organisaties en projecten, worden verkend en benut;
Dat het leerpad van iedere leerling, via de vroeg- en voorschool, basisschool, middelbare school en vervolgopleiding, zoveel mogelijk een continu leerproces is.

D66 wil

De goede huisvesting van scholen met aandacht voor veiligheid en bereikbaarheid voorop stellen.
Nauwe samenwerking tussen scholen, bedrijven, organisaties en de lokale overheid stimuleren.
Dat de gemeente de Lokale Educatieve Agenda in nauwe samenspraak met deze partijen opstelt.
Doorlopende leerlijnen creĆ«ren en “warme overdrachten” realiseren door goede communicatie en nauwe samenwerking tussen scholen te stimuleren.
Dat de gemeente deze samenwerking aanmoedigt en stimuleert. Binnen de gemeente worden taalachterstanden aangepakt en is het voor iedere inwoner mogelijk om taalvaardigheid verder te ontwikkelen.
Dat taalachterstanden worden aangepakt op de vroeg- en voorschool.
Dat laaggeletterdheid onder inwoners actief wordt gesignaleerd en bestreden.
Ervoor zorgen dat er voor alle nieuwkomers (zowel statushouders, als asielzoekers) een taalarrangement beschikbaar is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018