Steun ons en help Nederland vooruit

Wat verwachten ondernemers?

Dat de gemeente hen zo min mogelijk hindert, maar faciliteert, stimuleert en ontwikkelmogelijkheden biedt;
Dat zij kunnen meedingen naar gemeentelijke opdrachten;
Dat de gemeente helpt bij het soepeler functioneren van de arbeidsmarkt;
Dat Emmen een gastvrije gemeente is, waar iedereen graag komt.

D66 wil

Onderzoeken hoe de regeldruk omlaag kan (zie ook: Inwoners en bestuur).
Dat de gemeente vormen van samenwerking stimuleert, die gericht zijn op kennisontwikkeling en innovatie.
Dat kleine ondernemers worden gestimuleerd om gezamenlijk mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten.
Dat startups ook de kans krijgen om mee te dingen naar opdrachten.
Dat de gemeente sociaal ondernemerschap stimuleert en faciliteert.
Dat startende ondernemers meer gefaciliteerd worden door middel van bedrijfsverzamelgebouwen.
Dat er aandacht blijft voor “social return on investment”.
‚ÄčOmscholing van uitkeringsgerechtigden stimuleren met name voor sectoren waar nu al grote tekorten zijn dan wel verwacht worden zoals ict, techniek en zorg. Lokale ondernemersinitiatieven dienen vooral te worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
Dat statushouders gestimuleerd en begeleidt worden bij het betreden van de arbeidsmarkt, daarbij bouwend op hun al reeds opgedane opleidingen en (werk)ervaringen.
Dat initiatieven op gebied van werkgelegenheid en re-integratie (zoals Growing Workplace, Toolbox, Buurtsupport, CodeGorilla, etc.) ondersteund worden door de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018