Steun ons en help Nederland vooruit

Wat verwachten inwoners?

Dat ze een goede woning hebben in een veilige omgeving en dat de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer, fiets en te voet goed is;
Dat ze invloed hebben bij en ook voorafgaand aan mogelijke veranderingen in hun omgeving;
Dat goed internet beschikbaar is, ook op het platteland;
Dat de gemeente ruimte biedt om naar eigen ontwerp te wonen;
Dat er een gevarieerd winkelaanbod en diverse uitgaansgelegenheden zijn;
Dat de woningmarkt goed toegankelijk is voor jongeren en starters;
Dat de gemeente ouderen stimuleert om zelf het initiatief te nemen voor gemeenschappelijke woonvormen.

D66 wil

Dat de gemeente zich inzet om leegstaande kantoren of andere gebouwen om te bouwen tot duurzame, betaalbare (huur)woningen.
Dat de gemeente bewaakt dat inwoners tijdig betrokken worden bij plannen rond hun eigen leefomgeving.
Dat de gemeente belemmeringen vanuit wet- en regelgeving wegneemt, zodat nieuwe woonvormen en de samenwerking die daarvoor nodig is, makkelijker tot stand komen.
Dat de gemeente helpt bij het aansluiten op snel internet en zorg draagt dat alle woningen toegang kunnen krijgen tot snel internet.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018