Steun ons en help Nederland vooruit

Wat verwachten inwoners?

Dat de gemeente het haar toegemeten budget doeltreffend en doelmatig besteedt;
Dat de kostprijs zo laag mogelijk wordt gehouden, doordat er op de meest effectieve en efficiënte manier gewerkt wordt binnen de gemeente.

D66 wil

Dat de begroting voor iedereen begrijpelijk is, met een duidelijke onderbouwing.
Dat de gemeente binnen de zogenoemde “planning-en-controlcyclus” zijn werkzaamheden zo transparant mogelijk uitvoert.
Dat de gemeenteraad adequaat wordt ondersteund bij het beoordelen van begrotingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018