Steun ons en help Nederland vooruit

Wat verwachten inwoners?

Dat de gemeente het belang van duurzaamheid inziet en een duidelijke plaats geeft in het beleid;
Dat ze betrokken worden bij de uitwerking van visie en beleid en daarbij een belangrijkere rol krijgen in de concrete uitwerking (regie);
Dat de gemeente helpt bij de realisatie van energiezuinige en milieuvriendelijke oplossingen;
Dat de mooie Drentse natuur behouden blijft zodat iedereen ervan kan blijven genieten;
Dat de gemeente initiatieven ondersteunt en meedenkt bij het realiseren van nieuwe ideeën die een positieve bijdrage leveren aan klimaat, natuur en milieu.

D66 wil

Dat goed gedrag beloond wordt en dat de vervuiler betaalt. Dit kan bijvoorbeeld door het koppelen van de OZB aan het energielabel en het invoeren van gedifferentieerde tarieven.
Dat de gemeente investeert in eigen gebouwen om deze klimaatneutraal te maken.
Dat bij elk raadsvoorstel het criterium duurzaamheid wordt meegenomen.
Middels een actief beleid ook de inwoners stimuleren bij de sanering van asbest in woningen.
Dat de oprichting van energiecoöperaties en de collectieve inkoop van zonnepanelen en andere duurzame energiebronnen of besparingen meer wordt ondersteund vanuit de overheid.
Het gebruik van de fiets stimuleren en actief inzetten op een fietsvriendelijke omgeving door het realiseren van goede fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom.
Dat de gemeente inwoners helpt bij het realiseren van ideeën in de wijken en dorpen. Dit kan bijvoorbeeld door actief kennis en kunde beschikbaar te stellen.
Dat de gemeente actie onderneemt om het aardgasverbruik van bedrijven terug te dringen. Hierbij zal naar alle mogelijke duurzame vormen van warmteproductie gekeken worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018