Steun ons en help Nederland vooruit

Wat verwachten organisaties?

Dat de gemeente aan het onderwijs ondersteuning biedt bij kennismaking met kunst en cultuur;
Dat de gemeente culturele organisaties subsidieert.

D66 wil

Dat de gemeente de cultuurcoach in staat stelt zijn of haar onmisbare rol te blijven vervullen als intermediair tussen het onderwijs en aanbieders van kunst en cultuur.
Dat het verlenen van een subsidie geen vanzelfsprekendheid is, maar bij aantoonbare meerwaarde moet de gemeente bereid zijn tot cofinanciering. Die meerwaarde kan bijvoorbeeld zijn: versterken eigen kracht, bijdragen aan leefbaarheid, verbeteren gemeentelijk profiel, laten kennismaken.
Dat de gemeente ondersteunt bij het wegwijs maken in subsidieland. Vooral in de cultuursector zijn immers veel landelijke en Europese subsidiepotjes en hulporganisaties beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan Fonds voor Cultuurparticipatie of Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.
Dat de gemeente waakt over voldoende diversiteit in de culturele agenda van het Atlas theater.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018