Steun ons en help Nederland vooruit

Wat verwachten inwoners?

Dat de gemeente eraan bijdraagt dat men culturele ervaringen kan opdoen in de buurt;
Dat de gemeente bijdraagt aan een gunstig klimaat voor cultureel immaterieel erfgoed (de tradities, rituelen en gewoonten die groepen belangrijk vinden en levend willen houden);
Dat de gemeente respect heeft voor erfgoed en historie.

D66 wil

Dat de bibliotheek niet alleen de laagdrempelige toegang moet zijn tot informatie, maar ook een ontmoetingsplek voor cultuur.
Dat kunst en cultuur bereikbaar moeten zijn voor iedereen, voor jong en oud en ook voor mensen met een minimuminkomen. De gemeente moet daarom bijdragen aan het Jeugd Cultuurfonds en aan mogelijkheden voor minima.
Dat de gemeente benaderbaar en bereikbaar is voor erfgoedgemeenschappen en indien gevraagd meedenkt over kansen en knelpunten.
Dat de gemeente de herbestemming van leegstaande monumenten moet bevorderen en actief moet meehelpen met zoeken naar subsidiemogelijkheden.
Dat het erfgoed toegankelijk wordt gemaakt voor inwoners en toeristen. Dit kan mogelijk ook via een nieuw te ontwikkelen app en via informatiebordjes.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018