Steun ons en help Nederland vooruit

Mijn naam is Karel Eggen, ik ben geboren in Roosendaal en op mijn vijfde verhuisd naar Emmen waar ik de basisschool en de middelbare school heb bezocht.

Na een studie aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding ben ik samen met mijn vrouw naar Borger vertrokken waar wij ruim 20 jaar met veel plezier hebben gewoond. In de gemeente
Borger, later Borger/Odoorn, heb ik acht jaar samen met Jan Top en Pieter de Graaf voor D66 in de gemeenteraad gezeten.

Wij wonen sinds 2003 weer met veel plezier in Emmen en ik maak sinds 2010 deel uit van de Emmense gemeenteraad.

Ik heb altijd in het onderwijs gewerkt. Eerst 25 jaar aan het Ubbo Emmius een scholengemeenschap voor middelbaar onderwijs en op dit moment werk ik, al weer vanaf 2003, als docent bewegingsonderwijs aan de Pabo en als Studentendecaan bij NHL/Stenden
Hogeschool in Emmen.

Mijn voorkeur gaat uit naar de beleidsterreinen Onderwijs, Sociale zaken en Sport. Persoonlijk zou ik het fantastisch vinden als alle jongeren van 4 tot en met 18 jaar in de gemeente Emmen minimaal één uur per dag gaan sporten en of bewegen.

Het is voor mij een uitdaging om samen met mijn fractiegenoten bovenstaande wens te realiseren.