Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 januari 2021

Sporthal Emmer-Compascuum

Tijdens de raadscommissie Wonen & Ruimte van 11 januari 2021 heeft Natasja de Graaf vragen gesteld over het conceptontwerp van de sporthal in Emmer-Compascuum. Als D66 Emmen namelijk naar het schetsontwerp kijkt kunnen wij alleen maar zeggen dat het er erg goed uitziet en dat het een verbetering zal zijn van de geplande locatie. Echter neemt het enthousiasme wel af bij het zien van de financiering. Lees hieronder de hele bijdrage van Natasja:

“Als we naar het schetsontwerp kijken van dit plan kunnen we alleen maar zeggen dat het er goed uitziet en het een verbetering zal zijn van de geplande locatie.

Echter bij het bekijken van de financiering neemt dit enthousiasme wat af en komen een aantal vragen naar boven.

De sporthal wordt in 30 jaar afgeschreven en zal na 30 jaar ook gerenoveerd moeten worden. Toch sluiten we het grootste deel van de lening af voor 50 jaar. Is dit normaal?

Hierna zien we dat het verschil in kapitaallasten per jaar gedekt gaat worden uit het fonds Dorpen en Wijken. Dit fonds staat in de bijlage van de begroting 2021 als bestemmingsreserve. Betekent dit dat dit fonds de komende jaren leeg getrokken wordt om de kapitaallasten te dekken? En wat gebeurd er wanneer dit fonds leeg is? Kan de wethouder aangeven hoe de dekking door dit fonds is geregeld?

Verder zijn de verwachte huurinkomsten van deze hal slechts 0,3% van de bouwkosten. Is er wel genoeg te verwachten qua bezettingsgraad? En hoe is deze verhouding bij onze andere sporthallen? Ons lijkt dit wel erg weinig inkomsten voor zo’n dure sporthal.

Naar aanleiding van het bezwaar op de aanbestedingsprocedure vragen wij ons verder af of de wethouder kan aangeven waar het prijsverschil tussen deze partij en het voorliggend voorstel in zit? Het verschil tussen 2,9 miljoen en 5,5 miljoen is erg groot. Het plafondbedrag van 2,4 miljoen mag dan wel losgelaten zijn maar het verschil is wezenlijk. Welke criteria zouden niet worden gehaald met het goedkopere voorstel? Is het duurste aanbod dan ook daadwerkelijk het beste aanbod?”

Tijdens de commissievergadering is wethouder Van der Weide ingegaan op onze vragen en de vragen gesteld door de andere fracties. Wij zijn verre van overtuigd door zijn antwoorden. Tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2021 zal daarom de sporthal in Emmer-Compascuum opnieuw als bespreekstuk op de agenda komen.