Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 november 2020

D66 stemt tegen begroting 2021

Omdat er geen overeenstemming is bereikt met coalitiepartijen over de sloop van het Biochron en de herinrichting van het Rensenpark heeft D66 Emmen helaas moeten besluiten tegen de begroting van 2021 te stemmen.

De coalitie is van plan om eerst € 5,5 miljoen aan krediet beschikbaar te stellen en pas daarna de concrete invulling van het gebied te bepalen. Dat is naar onze mening niet de juiste volgorde. Het is logischer om -na een breed gevoerde discussie in de raad- eerst een gedegen plan vast te stellen en pas daarna te investeren.

Daar komt bij dat de huidige financiële situatie van de Gemeente Emmen zorgelijk is en het valt te verwachten dat er de komende jaren meer financiële tegenvallers dan meevallers zullen zijn. Tezamen met de aankomende bezuinigingen van € 12 miljoen per jaar, versterkt dit ons standpunt dat een dergelijke aanpak voor de herinrichting van het Biochron en Rensenpark op dit moment niet verstandig is.