Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 november 2020

Begroting 2021 op 5 november 2020 2e termijn

Bij de tweede termijn heeft onze fractievoorzitter Carmen Hoogeveen het volgende uitgesproken:

Voorzitter, na de oproep van afgelopen dinsdagavond, om zoveel mogelijk thuis te blijven de komende twee weken, voelt het steeds minder goed om hier fysiek aanwezig te zijn. Zeker tegenover al die instanties/instellingen die hun deuren nu weer moeten sluiten. En het fysiek vergaderen is immers ook niet echt nodig, we kunnen ook digitaal vergaderen en stemmen, dus we doen toch nog maar een keer een oproep om over te gaan op online vergaderen.

In de eerste termijn zijn een groot aantal vragen van ons beantwoord, dus dank daarvoor.

Toch werd er nogal snel voorbij gegaan aan ons amendement van de toeristenbelasting en we brengen in herinnering, dat elke fractie wel de zorg heeft uitgesproken over de huidige en nog komende economische effecten van de coronamaatregelen en er brede steun lijkt te zijn om de bezuinigingen op SMRE deels niet door te voeren. Daar zijn wij het ook helemaal mee eens, maar wij willen  dan ook aan de overige fracties vragen om de horeca en retail en natuurlijk onze gasten tegemoet te komen, door deze geplande verhoging niet door te voeren. Let wel vanaf 2018 wordt dit jaarlijks al verhoogd en als we het hebben over timing… dan is het nu niet de tijd om dit te verhogen!

Dan het Biochron: D66 heeft het amendement mee ingediend. Wij vonden de presentatie

van het plan voor de entree van het “wandelpark” er erg fraai uitzien. Echter wij hebben moeite met het gevoerde proces, nut en de noodzaak, zoals allemaal toegelicht in het amendement. We praten wel over een investering van € 5,5 miljoen euro, waar we èn nog geen volledige dekking voor hebben èn jarenlang aan vast zitten. Ook na de brief van 4 november jl., blijft D66 met de vragen over de financiële dekking, nut en noodzaak zitten.

In de commissievergadering van september was aangegeven, dat er met de huidige huurders een mondeling akkoord was, maar is er nu ook overeenstemming over de voorwaarden van de mogelijke verhuizing van De Lindenhof en is dat goed schriftelijk vastgelegd? En over welke termijnen van vertrek praten we?

Zou er ook nog eerst gesloopt kunnen worden, de verwarming uitgezet en dan pas later als de financiële dekking er is, de opbouw gebouwd worden? Wethouder Kleine zou ook nog met de voormalige huurders van de Lindenhof gesproken hebben. Is dat naar tevredenheid gegaan?

Ook komen wij nog even terug op de aandacht die wij missen voor de fietser. Zoals aangegeven is het fietsplan er niet gekomen, zijn de fietssnelwegen niet aangelegd en dreigt de fietskelder te verdwijnen. Daarom heeft D66 de motie en het amendement hiertegen mee-ingediend. Afgelopen dinsdag werd bekend gemaakt, dat de provincie Drenthe tientallen miljoenen wil gaan steken in het fietsen, vooral in de grotere kernen, waar Emmen onder valt, met betere fietsverbindingen, veilige fietspaden en goede stallingsvoorzieningen en dan wil het college van Emmen nu net de fietskelder gaan sluiten? Laten wij nu ook gaan doortrappen!

Afgelopen maandag gaf de wethouder aan, het te herkennen, dat het niet terugbellen een mentaliteitskwestie is en dat het ingewikkeld is om te voldoen aan de AVG. Het bedrijfsleven kan echter behoorlijke boetes tegemoet zien, wanneer zij hier niet aan voldoen, dus D66 vindt het zorgelijk, dat onze gemeente hier nog 2 jaar voor uit wil trekken. En het antwoord van de wethouder, dat er nog niet eén gemeente dit op orde heeft, lijkt niet helemaal te kloppen. Volgens onderzoek eind mei 2020, blijkt dat dit bij 83 gemeenten van de 355 nog niet helemaal op orde te zijn, dus toch bij een heel groot gedeelte wel.

Verder stelt D66 voor om de sluiting van de gemeentewinkels te compenseren met een toegankelijke digitale dienstverlening en goede service.

Nadat D66 een aantal keren heeft benoemd, dat het zorgelijk en vreemd is, dat er geen agendapunten zijn voor een commissie Samenleving, doet het ons deugd, dat nu ook andere fracties suggesties hiervoor aandragen, dus we zien elkaar vast fysiek of online in deze commissievergadering volgende maand.

Wij zijn blij, dat het project voor jongeren, zoals Jong Angelslo nu ook gehoor vindt in de Rietlanden, Bargeres en Klazienaveen. We zijn wel benieuwd naar de status van de Jongeren Adviesraad en hoe zich dit hier verhoudt met Jonger.EN?

Tot slot, om te helpen bij de besparing van 50% zoals vermeld in de Energienota, doen we toch nog een keer de suggestie om te kijken naar die kleine windmolens met een masthoogte van 15 meter, die mensen wel willen! In Groningen zijn hier al meer dan 230 van geplaatst.