Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 mei 2020

Buurtsupport

De eerste digitale gemeenteraadsvergadering op 23 april 2020 kon helaas geen doorgang vinden vanwege technische problemen, maar op 30 april 2020 is het gelukkig wel gelukt en toen heeft Carmen Hoogeveen, mede namens de fracties van ChristenUnie en 50PLUS, meteen vragen gesteld nu het doek definitief dreigt te vallen voor Buurtsupport. Lees hieronder haar vragen:

  1. Wat heeft de gemeente gedaan om dit faillissement te voorkomen?
  2. Wat gebeurt er met de mensen die in dienst zijn van Buurtsupport?
  3. Wat gebeurt er met de mensen die onder de oude ID-regeling vielen?
  4. Kunnen er begeleiders mee naar Menso, en zo ja, hoeveel?
  5. Wat gebeurt er met de overige 2/3 van de deelnemers aan wie niet een leer-werktraject wordt aangeboden?
  6. Wat gebeurt er met de projecten die Buurtsupport begeleidde zoals HALT, hulp bij alcohol- en drugsverslaving, en hulp bij schulden?

Het antwoord van de wethouder hield in dat we het rapport van de curator moeten afwachten en dat is naar het oordeel van de fractie van D66 Emmen te afwachtend en weinig bevredigend. Wij houden daarom onze vinger aan de pols en zullen met scherpe blik naar dit dossier blijven kijken!