Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 februari 2020

Hoe zit het met de Knarrenhof in Emmermeer?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 februari 2020 heeft Karel Eggen vragen gesteld over de realisatie van een Knarrenhof in de wijk Emmermeer. Lees hieronder zijn bijdrage:
 
“Afgelopen week konden we in het Dagblad van het Noorden lezen dat de drie flats aan de Meerstraat in de wijk Emmermeer (eindelijk) gesloopt gaan worden door Lefier.
 
Op deze plek wil de landelijke stichting Knarrenhof een Knarrenhof gaan realiseren. Hiertoe hebben er gesprekken met de gemeente Emmen en woningcorporatie Lefier plaatsgevonden. De gemeente staat hier positief tegenover en de stichting acht de kans van slagen groot.
 
Daarom werd op 6 juni 2019 een informatieavond gehouden voor belangstellenden. Zo’n 70 mensen hadden zich van tevoren aangemeld en op de avond zelf werd de zaal bevolkt door het dubbele aantal mensen.
 
De avond werd bijgewoond door een medewerker van Lefier en van de gemeente. Volgens de stichting waren deze partijen, maar met name de gemeente, enthousiast over het
initiatief en konden er snel spijkers met koppen worden geslagen. De verwachting was dat de stichting er met de gemeente snel uit zou zijn gelet op dat enthousiasme. Dit zou dan gaan over de verkaveling van het perceel en de aankoop van de grond die eigendom is van de gemeente. Een en
ander zou betekenen dat in september/oktober de eerste gesprekken met belangstellenden zouden kunnen plaatsvinden.
 
Dan onze vragen:
 
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van een Knarrenhof aan de Meerstraat in de wijk Emmermeer?
 
Waar loopt het overleg op vast en wat zijn de verwachtingen over de voortgang?
 
Onderdeel van het plan aan de Meerstraat is ook om een deel als sociale woningbouw te realiseren. Lefier is gevraagd om hierin deel te nemen. Hoe staat het met die ontwikkeling?”