Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 januari 2020

Bodemdaling

Tijdens de raadsvergadering van 30 januari 2020 heeft fractievoorzitter Carmen Hoogeveen het volgende in eerste termijn ingebracht over de motie Bodemdaling ingediend door LEF! en de SP.

Communicatie, communicatie en nog eens communicatie… dat is het sleutelwoord, maar eerlijk gezegd kunnen we het hier beter hebben over het gebrek aan, en dat is helaas niet voor het eerst.

D66 heeft een paar jaar geleden (30 juni 2016) een motie over het verbeteren van de communicatie ingediend en deze is destijds overgenomen. Ook wordt bij voortduring hier in de raadzaal aangedrongen om de communicatie te verbeteren, echter meldingen van geen response vanuit de zijde van de gemeente lijken alleen maar toe te nemen. In bredere zin krijgen we klachten betreffende het niet reageren op meldingen gedaan via de gemeentelijke website, er komt geen reactie op nota bene aangetekende brieven en de gemeente reageert niet snel naar de getroffenen in deze kwestie en dat vinden wij beschamend. Zowel de Provincie als het Waterschap hebben dit wel binnen 24 uur gedaan.

Het is dus helaas een terugkerend proces, dat pas na aandringen van de raad of fracties daarvan, er contact wordt gezocht met inwoners of belangengroeperingen en dat hoort niet bij een dienstverlenende instelling zoals de gemeente. De gemeente is er voor haar inwoners en ondernemers en niet andersom!

Los van de schuldvraag, of het meteen nemen van verantwoordelijkheid, de gemeente had in deze kwestie wel een teken van betrokkenheid rechtstreeks naar de getroffenen mogen tonen. De gemeente dient de veiligheid van de inwoners en de bezorgdheid hierover, hoger in het vaandel te hebben!

Zoals de insprekers tijdens de commissievergadering ook al hebben aangegeven, is het niet reageren en dus ook niet communiceren, naast de schrik en de bezorgdheid, een extra bron van ergernis.

Wij verzoeken het college dus weer om tijdig te reageren, rechtstreeks met bewoners, ondernemers of stichtingen en om dit tot een prioriteit binnen de organisatie te maken.

Gelukkig zijn er in de gisteravond belegde informatieavond wel stappen gezet om te komen tot een overleg platform en een planning van het onderzoek en dit vindt D66 een goede zaak. Ook goed, dat er meteen meerdere partijen aanwezig waren zoals de provincie, het waterschap, NAM en Enexis en het lijkt ons prettig voor de bewoners, dat hun zorgen in kaart zijn gebracht.

Dan over de motie zelf. Door de nu genomen stappen, denken wij dat de motie dat heeft bereikt, wat het hadden moeten bereiken, namelijk het College is in beweging / in motie gebracht. Omdat er nog onderzoek gedaan moet worden, vinden wij de constateringen onder het kopje constateert nadrukkelijk niet juist en wij vinden het ook niet van het grootste belang, dat de raad maandelijks geïnformeerd wordt. D66 vindt, dat in de eerste plaats de ontwikkelingen met de bewoners moeten worden gedeeld. Ook lijkt het ons van het grootste belang, dat de wethouder zelf in gesprek blijft met de inwoners!