Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juli 2019

Vragen over openbaar subsidieregister

De fracties van VVD en D66 hebben zojuist de volgende vragen gesteld aan het college van B & W van de gemeente Emmen:

In de raadsvergadering van 22 december 2011 is, door de fractie van D66, een motie ingediend die verzoekt de door u verleende subsidies te publiceren in een openbaar subsidieregister en deze te plaatsen op de gemeentelijke website. De motie is niet in stemming gebracht omdat u deze heeft overgenomen. In uw schrijven van 1 november 2012 deelde u mee, dat het openbaar subsidieregister vanaf vrijdag 2 november op de website www.emmen.nl staat opgenomen. Tevens gaf u aan, dat deze 2 keer per jaar geactualiseerd zou worden.

Via www.emmen.nl/subsidieregister is dit register ook daadwerkelijk een tijd openbaar geweest.

Namens de VVD en D66 fracties hebben wij dan ook de volgende vragen:

1. Waarom is het register niet meer openbaar?

2. Waarom is de raad van deze wijziging niet op de hoogte gebracht?

3. Is het college het met ons eens, dat in deze tijd van financieel zwaar weer, uit oogpunt van kostenbewustheid en transparantie, het voor een ieder inzichtelijk moet
zijn, waar het gemeenschapsgeld aan wordt uitgegeven?

4. Kan het college alsnog een overzicht van de in 2019 gegeven subsidies op de gemeentelijke website plaatsen?