Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 juli 2019

Schriftelijke vragen inzake een blowverbod in de gehele gemeente

Het besluit van de gemeente Emmen om drugsgebruik op straat te verbieden is volgens de fractie van D66 in strijd met de Opiumwet. Die zegt namelijk dat gebruik van soft- en harddrugs uitdrukkelijk niet strafbaar is. D66 heeft daarom vragen gesteld.

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen

Op 3 juli bericht de NOS dat 218 van de Nederlandse gemeente een algeheel verbod op drugsgebruik hebben afgekondigd. Die gemeentes wijken daarmee af van de Opiumwet. Ook in onze gemeente geldt een algeheel verbod op drugsgebruik.

De Opium wet is duidelijk over het gebruik van soft- en harddrugs: dat wordt uitdrukkelijk niet strafbaar gesteld. Bij de totstandkoming van de huidige Opiumwet is duidelijk aangegeven dat het niet de bedoeling is aan de term “aanwezig hebben” een zo ruime uitleg te geven dat daaronder ook “gebruik” valt. Dat helpt bij het verweer tegen de stelling dat de gemeente met een blowverbod de Opiumwet dupliceert, maar volgens verschillende hoogleraren is het onwenselijk dat een gemeente op deze manier de Opiumwet in de wind slaat.

Dat is niet het enige probleem. De juridische toevlucht die ook door het college die het verbod heeft opgesteld wordt gezocht om een blowverbod in te kunnen stellen is dat met dit verbod slechts wordt beoogd overlast te beperken. Ondergetekende kan zich voorstellen dat dit argument wordt gevoerd bij een blowverbod voor een specifiek aangewezen gebied. Maar voor een verbod dat blind voor heel onze gemeente wordt afgekondigd kan moeilijk worden volgehouden dat het alleen bedoeld is én volstrekt noodzakelijk is om overlast te beperken.

De fractie van D66 hecht eraan dat het zware instrument van een APV-verbod alleen wordt ingesteld op basis van gedegen juridische gronden en zuivere argumentatie.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van D66 de volgende schriftelijke vragen:

  1. Bent u bekend met het bericht: https://nos.nl/artikel/2291720-van-de-wet-mag-het-maar-ruim-200-gemeenten-verbieden-drugsgebruik-op-straat.html?
  2. Hoe verhoudt een algeheel blowverbod zich tot de Opiumwet waarin uitdrukkelijk is gekozen het gebruik van drugs van strafbaarstelling uit te sluiten?
  3. Kunt u toelichten of met dit verbod de Opiumwet wordt doorkruist?
  4. Verschilt volgens u de overlast van iemand die een sigaret of een sigaar rookt fundamenteel ten opzichte van iemand die een joint rookt? Zo ja, waarom?
  5. Speelt bij de motivatie een blowverbod in te stellen ook de principiële afkeuring van drugsgebruik een rol?
  6. Waarom is een algeheel blowverbod volgens u noodzakelijk en het geijkte middel om overlast te voorkomen?
  7. Kunt u ter illustratie aangeven waaruit de overlast in gebieden in de gemeente waar niet of nauwelijks geblowd wordt bestond, op grond waarvan nu in die gebieden het instellen van een blowverbod het enige effectieve middel is om bestaande overlast tegen te gaan?
  8. Welke mogelijkheden om overlast te bestrijden heeft u nog meer overwogen alvorens een algeheel blowverbod in te stellen? Waarom is er niet voor gekozen een specifiek blowverbod in te stellen of gebruik te maken van andere beschikbare instrumenten (die in de APV kunnen worden opgenomen) om overlast tegen te gaan?
  9. Vindt u het duidelijk en voorzienbaar voor inwoners van onze gemeente dat hier en in de gemeente Tynaarlo een verbod geldt op drugsgebruik en niet in de andere Drentse gemeenten?

Met vriendelijke groet,

Karel Eggen namens de fractie van D66 Emmen.