Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 maart 2019

Reactie businessplan Wildlands en de bijstelling van de begroting 2019-2023

Wildlands

Wie had dat kunnen bedenken. Ondanks zo’n 10 verschillende rapporten en bijna even zoveel adviesbureaus is uiteindelijk een aantal jaren geleden Businesscase 7.0A voor het nieuwe Belevingspark goedgekeurd. Het leek haalbaar en betaalbaar.

Binnen 3 jaar na de opening, blijkt het helemaal mis te zijn gegaan. Waar lag dit aan? Lag het aan de markt, het veranderende consumentengedrag, het management, het stichtingsbestuur, de Raad van Commissarissen of hadden al die adviesbureaus het mis en leek het toch geen haalbare kaart? En toen in het tweede jaar de bezoekersaantallen begonnen tegen te vallen, waren dan al die partijen het ermee eens om dan versneld te gaan investeren in een attractie: de Tweestryd?

Feit is, dat vorig jaar zomer tijdens meerdere sessies met de gemeenteraad, als niet deskundigen, al een aantal punten hadden aangegeven richting de directie van Wildlands. Het was nog niet “ons park”, de omgeving werd te weinig meegenomen, de abonnementhouders werden niet gekoesterd, te weinig dieren, geen aantrekkelijke entree, geen logische looproutes, te hoge entreeprijzen en een onduidelijk concept.

En nu staan wij voor de keuze om mee te helpen om Wildlands de ruimte te geven om te herstructureren door als gemeente alle leningen over te nemen. Het lijkt voor D66 het minst slechte scenario. Echter, wij hebben grote vraagtekens bij de kwaliteit van degenen die het beleid van Wildlands, ja ja als zelfstandig bedrijf, moesten toetsen. En daar willen wij verandering in. Als wij dan de enige externe financier worden, dan moet het zeggenschap ook eenvoudiger, directer en wellicht met een mandaat tot een bepaald bedrag waar het management zelf over mag beslissen, maar boven bijvoorbeeld een half miljoen hiermee terug moet naar de gemeenteraad. Ook al kan de gemeente goedkoper lenen, de kapitaallasten worden verhoogd en de investeringsruimte verkleind.

Voorzitter, we zien dat het huidige management goede stappen heeft gezet en hebben er vertrouwen in, dat de eerdere genoemde punten zijn opgepakt en wij gunnen deze regio ook heel graag “ons”park, maar wij gunnen onze inwoners ook heel veel andere zaken, dus enerzijds moet de zogeheten Governancestructuur op de kop en anderzijds moeten wij erkennen dat wij als gemeente geen toeristische ondernemer zijn en daar zit onze worsteling.

Bijstelling (meerjaren-) begroting 2019-2023

Voorzitter, het moge duidelijk zijn.. het kunnen schrijven van zwarte cijfers in meerjarenperspectief is flinterdun. Zelfs met de eerdere ombuigvoorstellen, hoeft er maar een kleine onbegrote tegenvaller te zijn en we zien al rode cijfers. Als we zien, dat er toch geheel logische zaken, niet eerder zijn meegenomen, terwijl deze wel voorspelbaar waren, dan boezemt dat ons geen vertrouwen in.

Want hoe kan het dat er geen rekening is gehouden met het feit, dat er 3 oud-wethouders aanspraak gaan maken op hun opgebouwde pensioen?

Ook zien we dat de PGB budgetten de pan uitrijzen. Welke maatregelen denkt het college te nemen om hier toch wat kwaliteitstoetsen op te kunnen loslaten en de fraude hiermee tegen te gaan?

D66 heeft al vaker een opmerking gemaakt over het feit, dat er na gereedkomen van de Centrumvernieuwingsprojecten er geen rekening wordt gehouden met het onderhoud. Nu dat eindelijk in de begroting zat, kan er ineens weer € 200.000 uit het onderhoudsbudget van het Marktplein en het Raadhuisplein. Hoe reëel is dit? Wordt het hiermee niet alleen maar vooruitgeschoven?

Verder vinden wij het vreemd, dat er ineens een voordeel van € 787.000 bij de EMCO in 2023 te verwachten valt. Kan de wethouder dat toelichten.

Is het nodig om weer € 220.000 te storten voor de volgende verkiezingen? Immers we gaan naar minder stembureaus toe, dus wordt het daar niet goedkoper van?

Een goede zaak, dat er door herschikking geen externe adviseur acquisitie meer hoeft te worden aangetrokken!

Maar een hele slechte zaak, dat er structureel € 250.000 op de subsidies van de professionele culturele partijen wordt bespaard en vreemd, dat hiervan daarna weer € 110.000 wordt hergeïnvesteerd in cultuur. Voorzitter, volgens ons is hier met name de Openbare bibliotheek de dupe van en wij kunnen het niet verkopen, dat zij weer moeten bezuinigen en misschien zelfs mensen moeten ontslaan, terwijl ogenschijnlijk er met het grootste gemak € 1 miljoen per jaar extra naar het Atlas theater gaat om Wildlands te redden. Dit is voor ons onacceptabel.

Ook is het volgens D66 heel goed te plannen en voorspelbaar, dat er tijdens het groeiseizoen meer mensen nodig zijn voor het groenonderhoud. Dat hiervoor € 100.000 moet worden begroot om snoei-achterstand te voorkomen en er mensen door EMCO “uit de markt” moeten worden gehaald is volgens ons met andere creatieve oplossingen, stageplekken Terra College, mensen uit de bijstand hiervoor opleiden, betere samenwerking, etc. zonder extra budget op te lossen.

Voorzitter, in december heb ik al gevraagd of we geen Enexis aandelen hebben, die we kunnen verkopen om eenmalig ons weerstandsvermogen op te krikken. We lezen nu dat dit inderdaad wordt verkend en zijn benieuwd naar de resultaten.

Wellicht kunnen we hiermee een aantal geplande stortingen in de algemene reserves voorkomen en daarmee meer ruimte creëren om een aantal voorgestelde kortingen op een aantal subsidies te niet te doen.