Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 december 2018

Vertrouwen in nieuw management Wildlands, maar toch vragen we om betere controle

Deze week werd de raad gevraagd om uitstel van betaling voor Wildlands. Zoals de laatste tijd duidelijk is geworden verkeert onze dierentuin in zwaar weer en is er financiële ademruimte nodig. D66 Emmen is de afgelopen tijd aanwezig geweest bij presentaties van het nieuwe management van Wildlands. Hier hebben we het vertrouwen gekregen dat er nu een goed verbeterplan ligt, maar we zijn wel kritisch op de controle. Als we verder gaan, dan moet er sneller ingegrepen kunnen worden.

Zoals Carmen Hoogeveen gisteren heeft uitgelegd tijdens raadsvergadering:


Wij betreuren het, dat Wildlands het succes van het eerste jaar niet heeft kunnen voortzetten. Door een aantal interne en externe factoren, is het bezoekersaantal in 2017 en 2018 teruggelopen. Toch hebben wij vertrouwen in de aanpak van het vernieuwde management. We zien al in marketingtechnisch opzicht dat er nu wel naar de omgeving wordt geluisterd en hopen dat het snel als “ons” park door de regio wordt omarmd en dat de beoogde aantallen bezoekers voor 2019 (en verder) gehaald worden. Daarom wil D66 Wildlands ademruimte geven en gaan wij akkoord met het uitstel van de betalingsverplichtingen voor Wildlands onder de gestelde voorwaarden.

Wat wij echter nog veel meer betreuren is het disfunctioneren van het Stichtingsbestuur, de raad van toezicht en/of de gemeente zelf, die als certificaathouder goedkeuringsbevoegdheid heeft. Zaten hier alleen maar mensen in ter eer en meerdere glorie van zichzelf? Hebben zij zitten slapen? Met zo’n aanzienlijk financieel belang als gemeente, hadden wij toch een beter toezicht mogen verwachten. De hier in de raad zo zorgvuldig opgestelde governancestructuur, heeft duidelijk niet de juiste uitwerking gehad. Nu wij uitstel van betaling verlenen pleiten wij voor een andere vorm van governance, met meer invloed van de gemeente.

Wij willen de Rekenkamer dan ook vragen om een onderzoek naar de rol van deze partijen in te stellen.


In het nieuws:

Dagblad van het Noorder: Gemeenteraad gunt park betalingspauze, zonder Wildlands geen Emmen

RTV Drenthe: ‘Zonder Wildlands geen dierenpark en geen Emmen’

Emmen.nu: Betalingspauze dierenpark: “Wildlands is het waard”