Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 november 2018

D66 Emmen: college verliest de controle over haar financiën

De fractie van D66 in Emmen maakt zich grote zorgen over de financiën in de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders gaf deze week aan de partijen in de gemeenteraad aan dat er tekorten ontstaan op de begroting, maar dat er geen tijd meer is een aangepaste begroting vast te stellen. De tekorten doen zich vooral voor in het sociaal domein en als gevolg van de stand van zaken bij Wildlands. D66-fractievoorzitter Carmen Hoogeveen sprak hier maandag haar zorgen over uit: “Niet alleen bij De Toegang of Wildlands, maar ook bij instanties als RUD en Veilig Thuis Drenthe, lijkt er te weinig grip en controle te zijn, met altijd negatieve financiële effecten voor de gemeente tot gevolg”. Hoewel duidelijk is dat het om een miljoenenbedrag aan overschrijding gaat, weet het college nog niet wat het precieze negatieve getal gaat zijn.

D66 vindt die situatie een bewijs voor de gebrekkige controle op de financiën die het college heeft en uit daar kritiek op. De partij wil dat het college die controle terugneemt en de raad daar beter bij betrekt. Hoogeveen is niet onder de indruk van het handelen van het college: “Wij zijn afgelopen donderdag twee keer negatief verrast met ontwikkelingen en ondertussen gaat er een hele raadsvergadering niet door, omdat er te weinig te behandelen zou zijn. Dit is toch ondenkbaar?”

Volgens D66 had het college de ontwikkelingen rondom het sociaal domein veel eerder kunnen signaleren, omdat in mei al duidelijk was dat er een tekort van €4 miljoen op de jeugdzorg was. Ook bij Wildlands is volgens de democraten veel te laat ingegrepen. Emmen heeft geen tijd meer om de tekorten door te voeren in de begroting, omdat de begroting op 15 november bij de provincie moet liggen. Toch stemt de raad over de begroting zonder aanpassingen, met advies om deze toch aan te nemen. “De verantwoordelijke wethouder vraagt ons nu een begroting goed te keuren, waarvan we al weten dat ‘ie niet klopt”, stelt Hoogeveen vast. Daar lijkt bij D66 in ieder geval geen steun voor te zijn.