Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 mei 2018

Over het nieuwe bestuursakkoord “Samen investeren”

Vandaag heeft Carmen Hoogeveen aangegeven wat D66 Emmen van het bestuursakkoord “Samen investeren” vindt. Lees hier haar speech terug:


Wat een mooi verhaal! Zelfs de D66 speerpunten lezen wij terug, dus dank, dat u ook ons verkiezingsprogramma erbij heeft gelegd.

Samen investeren in zo’n beetje alles. En daar zit ‘m ook net de kneep. Durft deze coalitie geen keuzes te maken? Wij missen de focus en de prioritering. Bijvoorbeeld lezen wij in hoofdstuk 4, dat we meer op de fiets moeten en ook het OV is belangrijk, maar er wordt ook gesproken over de verdubbeling van de N862. Om hier maar meteen een concrete vraag aan te koppelen: Is de verdubbeling van de N862 de oplossing? Waar laat je het verkeer daarna?

Ook mooi dat er geëxperimenteerd wordt met e-participatie, maar voorlopig zijn we nog niet in staat om het aanvraagformulier voor de standplaatsen te digitaliseren, dus hoe reëel is dit?

Inwoners moeten gaan beseffen dat bestaande verschillen vergroot kunnen gaan worden per dorp of wijk, als er van de ambtenaren een positieve houding wordt gevraagd richting initiatiefnemers. En volgens ons betekent meer vragen van de inwoners dat er uiteindelijk minder ambtenaren nodig zijn. En de ambtenaren die er zijn moeten maatwerk durven en mogen bieden. D66 vindt het van groot belang dat we in de eerste plaats een betrouwbare overheid zijn en blijven, dat afspraak afspraak is. En ook al zijn deze mondeling, graag zien we dat deze gode worden vastgelegd en spoedig worden bevestigd per mail of brief.

Als enige concrete keuze lezen we in hoofdstuk 2 dat de OZB bevroren wordt, de rioolheffing gelijk blijft en er zorgvuldig wordt om gegaan met het verhogen van de afvaltarieven. Maar wat is dat, dat “zorgvuldig omgaan”? Hebben we de mail dat er een schip met geld uit het Rijk komt gemist? Want het zal toch allemaal ergens van betaald moeten worden?

We lezen ook dat er oog is voor de ontwikkeling van onze museale voorzieningen. Welke musea zijn dat?

Wel fijn om te lezen dat de suggestie van D66  om energie efficency te bereiken door samen te werken met EMMTEC nu eindelijk wordt opgepakt door deze coalitie. We lenen deze veren graag aan u uit. En goed hoor dat de gemeente zelf het voorbeeld geeft voor verduurzaming, dus wanneer komen de energiezuinige auto’s voor de collegeleden?

Zonne-energie vinden wij heel goed plan, maar niet ongebreidelde zonne-akkers. Er zijn nog genoeg platte daken en andere plekken voor zonnepanelen. Waarom willen jullie dan onze kostbare landbouwgrond hier aan opofferen?

Dan over de aanpak van het stationsgebied. Is een OV-knooppunt op de huidige locatie wel het meest zinvol of moeten we toch nog eens kijken naar verplaatsing van het treinstation naar het Rensenpark of misschien bij het EMMTEC terrein om ook te koppelen met goederenvervoer?

Acties om laaggeletterdheid tegen te gaan ziet D66 helemaal zitten. Maar niet alleen omdat het hebben van financiële schulden, volgens onderzoek, vaak te maken heeft met laaggeletterdheid.

En ondanks dat er bijna overal in geïnvesteerd wordt, missen we de aandacht voor voeding en het tegengaan van obesitas. Het gaat te weinig over preventie!  Wat blijft erover van de motie over de gezonde voeding en van jongeren op gezond gewicht?

Prachtig hoor: de alinea’s over het belang van goed HBO- en MBO onderwijs, maar daar hebben we als gemeente natuurlijk weinig over te zeggen.

Maar ook goed nieuws, want de aanhouder wint: Na 8 jaar aandringen door D66 denkt deze nieuwe coalitie erover om eindelijk het openbaar primair onderwijs te verzelfstandigen. Yeaahh!!

Tot slot de suggestie van D66, om hiervan een gedragen Collegeprogramma te maken: maak keuzes en geef aan waar de focus op komt te liggen!

Thema

Inwoners en bestuur

De gemeente is er voor haar inwoners. En voor D66 betekent dit uitgangspunt dat de gemeente verder moet veranderen. Kernwoorden hierbij zijn: servicegericht, faciliterend, participerend, betrokken, transparant en integer. Inwoners, ondernemers en organisaties met goede ideeën moeten in staat worden gesteld hun wensen te realiseren, zij het dat de gemeenteraad uiteindelijk de verschillende belangen tegen elkaar moet kunnen afwegen. De gemeente moet er ook naar streven dat iedereen kan meedoen, niet alleen in het sociale domein, maar ook in de lokale democratie. Daarom wil D66 dat we met nieuwe vormen van democratische betrokkenheid gaan experimenteren.

Lees meer