Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 december 2017

Sluiting kinderafdeling en verloskunde Scheper Ziekenhuis

Op 5 december jl. maakte de Treant Zorggroep wereldkundig dat de kinderafdeling en verloskunde van het Scheper Ziekenhuis in Emmen gaat sluiten. Dat deed D66 Emmen schrikken, maar niet alleen ons. Dit soort maatregelen treft de hele regio. Met die gedachte in ons achterhoofd hebben wij ons daarom sterk gemaakt voor een breed gedragen appel op de Treant Zorggroep, waarin wij, binnen de mogelijkheden, om een gezamenlijke visie en maatregelen hebben gevraagd.

Als resultaat van onze inspanningen, maar ook die van de overige coalitie en oppositiepartijen, is er tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 december een raadsbreed gesteunde motie ingediend, die unaniem is aangenomen. In die motie verzoeken wij het college om aan de raad van bestuur van de Treant Zorggroep het volgende over te brengen:

  • Wij vinden de sluiting van de afdeling kindergeneeskunde en verloskunde onacceptabel;
  • Wij vinden dat, wanneer een tijdelijke sluiting onvermijdelijk is, er gelijktijdig ook een tijdelijke oplossing gepresenteerd moet worden;
  • Wij vinden dat de politiek eerder betrokken moet worden bij dit soort problemen;
  • Wij vinden dat de politiek betrokken moet worden wanneer het aanbod van personeel lijkt op te drogen;
  • Wij vinden dat de politiek betrokken moet worden bij het ontwikkelen van een toekomstvisie op dit gebied.

Verder vinden wij dat het college bij moet dragen aan oplossingen waarmee deze problemen niet alleen ondervangen worden, maar in de toekomst ook voorkomen kunnen worden.

Als fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij (D66) heeft Carmen Hoogeveen tijdens de gemeenteraadsvergadering de gezamenlijke motie voorgelezen en Raymond Wanders (PvdA) heeft namens de coalitiepartijen de toelichting hierop gegeven. Zie daarvoor het volgende fragment:

Sluiting kinderafdeling en verloskunde Scheper Ziekenhuis

Bekijk op YouTube