Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 juni 2017

Carmen Hoogeveen opnieuw kandidaat-lijsttrekker

Op de algemene afdelingsvergadering van D66 Zuid-Oost Drenthe heeft Carmen Hoogeveen zich als enige kandidaat beschikbaar gesteld als lijsttrekker van D66 Emmen. De fractie is erg blij met Carmen we zien dat er nog veel werk samen te verzetten is. Hieronder de speech die Carmen gegeven heeft op de vergadering.


Goedenavond, ik ben Carmen Hoogeveen, nog net 48 jaar en fractievoorzitter voor D66 in Emmen.

Het is tijd! Het is tijd voor D66. Het is tijd voor meer invloed van D66 in Emmen. Twee termijnen van vier jaren positief kritisch oppositie voeren ligt bijna achter ons. Landelijk gezien groeit D66 en in Emmen hebben ook meer kiezers op ons gestemd.

Emmen heeft een enorme centrumvernieuwing achter de rug, we kunnen terugblikken op een intensieve periode voor wat betreft de decentralisaties en de roep om de juiste vorm van participatie van overheid en inwoners is groot. Toch is er ook hier armoede, wonen sommigen in een onveilige buurt en zijn er nog steeds kinderen, die te vroeg met de opleiding stoppen, ongezond leven of te weinig bewegen. Er staan nog teveel mensen aan de zijlijn en er wordt nog te weinig samengewerkt in het sociale domein, we praten wel over verduurzaming, maar plannen hiertoe komen maar moeizaam van de grond en er wordt maar mondjesmaat geïnvesteerd in een schonere planeet.

Om dit daadwerkelijk te kunnen veranderen, hebben wij u nodig, om D66 te laten groeien, zodat we met meer zetels in de raad en zelfs in het college kunnen komen om de plannen van D66, zoals ze straks verwoord zullen staan in ons verkiezingsprogramma daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Om dit gedachtengoed van D66 uit te dragen, stel ik me graag beschikbaar als lijsttrekker voor D66 Emmen en zodoende een bijdrage te leveren aan onze mooie gemeente om het nog beter, fijner en veiliger te maken om in te wonen, te werken en/of te recreëren. Dit alles met oog voor duurzaamheid.

Samen met mijn fractiegenoten, wil ik me blijven inzetten om aan iedereen gelijke kansen te bieden in het onderwijs, voor een prettig, gezond leven waar men zich gewaardeerd voelt en waar men voldoening vind in het (al dan niet betaalde) werk, dat hij of zij hier verricht.

Ik wil blijven strijden voor meer banen en een goede bereikbaarheid van onze regio. Kortom, ik wil met D66 nu vooral investeren in de regionale samenleving, met betrokken bewoners en een faciliterende overheid. Echter ik zie ook, dat dit laatste nog niet vlekkeloos loopt. Veel initiatieven bloeden dood uit frustratie vanwege de omgang met ambtenaren of duurt onnodig lang door veel bureaucratie en dit moet anders.

Met mijn 10 jaar ervaring als raadslid, de kennis van deze regio, een positieve en onderzoekende aard, een goed netwerk, een brede maatschappelijke interesse, , een goede gezondheid en met de geweldige steun van mijn huidige (steun-)fractieleden en mijn aanstaande man, hoop ik de beste kandidaat te zijn om uw lijsttrekker te worden.

Samen kunnen wij ervoor zorgen dat het D66 tijd is!


De komende tijd kunnen de leden zich nog uitspreken voor of tegen Carmen Hoogeveen als lijsttrekker. Op 7 juli worden de definitieve resultaten beschikbaar.

In het nieuws: bericht op RTV Drenthe