Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 september 2016

Benoeming Hans Hoek als 3e raadslid D66 Emmen

Tijdens het zomerreces heeft ons derde raadslid, Tamara Knaap, moeten besluiten het raadslidmaatschap op te zeggen, omdat het niet meer te combineren was met haar werk in het westen van het land. Inmiddels is zij ook verhuisd naar Almere.

We verliezen in Tamara een gedreven politica, maar wensen haar natuurlijk het allerbeste in Almere en zullen haar desgewenst tijdens de eerstkomende ledenvergadering nog persoonlijk bedanken en afscheid van haar nemen.

We zijn in de afgelopen weken heel druk geweest met Tamara’s opvolging in de raad. Normaliter wordt bij vertrek van een raadslid de volgende op de kandidatenlijst gevraagd om de raadszetel in te nemen. Helaas kwam de nummer 4 van onze kandidatenlijst, Karin Menzen, in het jaar na de verkiezingen tot het inzicht, dat de politiek toch niet haar ding was en had inmiddels het lidmaatschap van D66 opgezegd. Desgevraagd heeft Karin afgezien van het (wettelijke) aanbod om de 3e zetel van D66 te bezetten en hebben we de volgende op de lijst, Hans Hoek, gevraagd om die zetel in te nemen.

Pas afgelopen vrijdag is de ambtelijke brief richting Hans gegaan. De opvolging zal binnenkort via de griffie bekend gemaakt worden aan de overige raads- en commissieleden en het is dan ook te lezen uit de openbare raadsagenda.

We zijn heel erg blij dat Hans na al zijn eerdere voorbereidende en ondersteunende fractie- en commissiewerk nu onze derde raadslid wordt. Naar verwachting zal Hans donderdagavond 29 september a.s. rond 19.30 uur in de vergadering als raadslid worden beëdigd. U bent van harte welkom om die openbare raadsvergadering bij te wonen.

Door het zomerreces verliep het ambtelijke proces hieromtrent behoorlijk traag, vandaar deze late berichtgeving.