Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 november 2015

Waarom wij tegen de motie over het FOC stemden

D66 heeft  tijdens de tweede termijn van de begrotingsvergadering op 5 november jl. de indieners verzocht om de motie inzake het FOC ( Factory Outlet Centre) bij het TT-circuit in Assen niet in te dienen. Los van de vraag of wij ons hier al mee moeten bemoeien, heeft D66 het advies gegeven om een afvaardiging van ons college naar de hoorzitting van  26 november a.s. te laten gaan, waar alle betrokken branches worden gevraagd hun visie uiteen te zetten en hiervan aan de gemeenteraad verslag te laten doen.

Toen de motie alsnog werd ingediend, kon D66 op basis van de termijn, de inhoud en de tekst niet anders dan tegen stemmen.

De motie is namelijk nogal eenzijdig ingestoken. Zo richt het FOC zich op de doelgroep welke niet op 30 maar op 60 autominuten er vanaf zit en heeft een FOC geen bestaansrecht beneden de 15000/16000 m2, dus dat lukt niet in het centrum, waarom wel werd verzocht in de tekst van de motie. Daarnaast is er nog informatie beschikbaar, waar je kennis van zou moeten nemen, voordat je het college verzoekt om een reactie te sturen, waaronder het onderzoek Ladder Duurzame Verstedelijking, zoals dat vorige week is gepresenteerd aan de Raad van Assen en Provinciale Staten. In het laatste onderdeel van de motie, werd gevraagd om een schriftelijke reactie te sturen naar het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe, waar in dient te worden gegaan op de ruimtelijke-economische gevolgen voor de gemeente Emmen, echter het maakt blijkbaar niet uit, wat die reactie is en dat lijkt D66 geen goede zaak.

D66 ziet naast bedreigingen ook kansen. Dit vergt een zorgvuldige afweging en besluitvorming. Het onderzoek geeft bijvoorbeeld aan dat een outlet voor toerisme en leisure een positieve uitwerking kan hebben. Per saldo zou het ook banen kunnen opleveren, ondanks dat we ons realiseren, dat het een negatief effect kan hebben op de detailhandel.De gedachte is dat mensen meerdere dagen in Drenthe verblijven en zo meerdere toeristische attracties, zoals ook een outlet wordt gezien, zullen bezoeken. Mede met het oog op Wildlands kan dat een interessante ontwikkeling zijn en voor Emmen juist een positieve uitkomst hebben. D66 ontkent niet dat er ook bedreigingen zijn, zeker voor enkele branches in het midden en hogere segment. Zoals gezegd, was volgens ons de motie qua timing, inhoud en tekstueel niet correct en daarom hebben wij tegen gestemd.

Zie ook Assen vreest dubbele agenda achter motie tegen FOC hierover.