Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 januari 2010

D66 Emmen zegt ja tegen het Atalanta project

Terwijl in het gemeentehuis het interpellatiedebat over Atalanta plaatsvond afgelopen donderdag lieten circa 70 geinteresseerden zich even verderop in het Eden Hotel door Gerard Schouw bijpraten over hoe er in Den Haag wordt aangekeken tegen dit project.

De bedoeling van de avond was om de mening te peilen van Emmenaren over dit financieel risicovolle project. Gerard Schouw, voorzitter van de D66 fractie in de Eerste Kamer, is een begenadigd spreker en wist een boeiend relaas te geven over dit, voor Emmen, zo cruciale project. D66 staat in beginsel positief tegenover deze plannen. Het plan getuigt van visie en is noodzakelijk voor Emmen om de regiofunctie te versterken en investeringen uit te lokken. Schouw trok het vergelijk met zijn woonplaats Dordrecht, waar het gemeentebestuur ook fors investeerde in de opknap van het centrum. Met succes. Hij wees vanuit gemeentelijk perspectief op de noodzaak het plan te laten trekken door een daadkrachtig bestuurder en de inbreng van planeconomische en juridische expertise.

De 70 belangstellenden kregen na de presentatie de gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Atalanta leeft zo bleek. Het gemeleerde gezelschap (ook veel collega partijen gaven acte de presence) gaf aan enthousiast te zijn over de plannen, maar ook nog veel vragen te hebben over de haalbaarheid en definitieve invulling.

Al met al kan een ieder terugkijken op een zeer geslaagde avond, vanwege de hoge opkomst en goede inhoudelijke duscussie.

D66 Emmen met Gerard Schouw (links naast Carmen)