Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 januari 2010

Nieuwjaarsborrel 3 januari 2014

28 Januari staat de ALV weer op het programma. Dit keer met een speciale gast. Gerard Schouw zal  op geheel eigen wijze zijn visie geven op het Atalanta project.
Dit alles vindt plaats in het Eden hotel (voorheen de Giraffe) Het programma ziet er als volgt uit:

19:00 – 19:15: Ontvangst en kennismaking nieuwe leden door en
                        met het bestuur
19:15 – 20:00: ALV met onder andere:
                        – het afscheid van Reinier Heijting en Goos Lier
                        – Voorstel aan leden: Marianne van der tol nieuwe
                          (tijdelijke) secretaris
                        – Laatste stand van zaken campagne door Carmen
                          Hoogeveen (Lijsttrekker)
                        – Uitdelen flyers met speerpunten
                        – Verslag van de plakploeg
                        – Afsluiting AVL door voorzitster Marijke van Vliet
20:15-21:30    – Gerard Schouw geeft op geheel eigen wijze zijn
                           visie op het Atalanta project

Gerard Schouw is sinds 10 juni 2003 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer. Sinds 12 juni 2007 is hij voorzitter van die fractie. Gerard is in de Eerste Kamer eveneens voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat.
Mede daarom is Gerard Schouw de aangewezen persoon om zijn visie te geven op het Atalanta project.

Voor meer informatie over Gerard Schouw kunt u hier terecht.

We hopen u op 28 januari in grote getalen te mogen begroeten in het Eden hotel!